H2 uzglabāšana un uzpilde

Ūdeņradis tiek uzglabāts un pārvadāts tieši tāpat, kā jebkura iekšdedzes motoram paredzēta degviela. To ir iespējams pārvadāt ar vilcieniem, kravas kuģiem un kravas automašīnām.

Ūdeņraža uzpildes stacijas vizuāli un funkcionāli ir ļoti līdzīgas degvielas uzpildes stacijām, kurās cilvēki ierasti uzpilda savus iekšdedzes automobīļus. Tādēļ tās salīdzinoši viegli var tikt integrētas esošajās degvielas uzpildes stacijās - līdzīgi kā pašlaik gāze.
Šobrīd pasaulē strauji attīstās ūdeņraža uzpildes staciju infrastruktūra, Eiropas valstīs lielākie degvielas uzņēmumi “Shell”, “OMV” jau ir aprīkojuši savas uzpildes stacijas ar iespēju automašīnu uzpildīt ar ūdeņradi.
Tiesa, ne Baltijas valstīs, ne arī Polijā šobrīd nav nevienas ūdeņraža uzpildes stacijas.
storage
Attēlā var redzēt šobrīd izveidotās ūdeņraža uzpildes stacijas, kā arī stacijas, kuras vēl paredzēts uzstādīt. Ar zaļu karodziņu atzīmētas darbojošās, bet ar dzeltenu karodziņu - plānotās ūdeņraža uzpildes stacijas. Savukārt ar pelēku karodziņu atzīmētas stacijas, kuras bijis iecerēts veidot, taču šobrīd nav zināms, vai iecere tiks realizēta.
storage
Ūdeņradi var uzglabāt dažādos veidos (saspiestas vai sašķidrinātas gāzes veidā jeb materiālos adsorbētā vai absorbētā veidā, piemēram, metālu hidrīdos). Tāds ūdeņradis ir uzkrāta enerģija, ko vēlāk var atgūt, izmantojot dažādas tehnoloģijas tradicionālos iekšdedzes dzinējus, kurināmā elementus jeb degvielas šūnas. Un ņemot vērā, ka ūdeņradis var tikt uzglabāts un pārvadāts uz vajadzīgo vietu, tas varētu tikt apvienots ar degvielas šūnu tehnoloģijām, lai apgādātu ar elektrību tās vietas, kur vietējais elektrotīkls nesniedzas. Tas varētu tikt izmantots arī kā rezerves strāvas avots vietās, kur ir ļoti nepieciešama nepārtraukta strāvas padeve.

Bieži tiek uzdots jautājums par ūdeņraža uzglabāšanas drošumu. Pēc ilgiem pētījumiem ASV Enerģētikas departamenta pasūtītajās drošības pārbaudēs Ford Motor Company konstatēja, ka patiesībā ūdeņraža uzglabāšana ūdeņraža šūnās ir pat drošāka nekā benzīna uzglabāšana.
storage
Runājot vairāk par uzglabāšanas tvertnēm, tik plaši pielietotā augstspiediena uzglabāšanas tehnoloģija ne vienmēr var nodrošināt nepieciešamo ūdeņraža daudzumu pieejamajā tilpumā. Šobrīd šajā nozarē aktuāla inovācija ir oglekļa šķiedras gāzes baloni, kuri ļauj palielināt spiedienu un drošību, taču augstas tīrības ūdeņraža saspiešanas nodrošināšana nav lēts process, tas pārsniedz sašķidrināta ūdeņraža pārvadāšanas un izgatavošanas izdevumus.

Automašīnās parasti izmanto III vai IV tipa ūdeņraža tvertnes. Lai transporta līdzeklis spētu nobraukt 500-600km, ir nepieciešami orientējoši 5 kg ūdeņraža, kas tik uzgalbāts tvertnēs ar spiedienu 700 bar ar temperatūru -40ºC līdz +85ºC un 1,500 cikliem. Protams, uzgalbāšanas tvertnes ir aprīkotas ar dažādām drošibas un monitoringa sistēmām.
storage